Πρωταθλητές Ελλάδας

Άνδρες

1947 Π. Παπαδόπουλος 1970 Ελευθέριος Γαβαλάς 1993 Παναγιώτης Βασιλείου
1948 Ν. Δημητριάδης 1971 Ελευθέριος Γαβαλάς 1994 Νίκος Μουστρούφης
1949 Γ. Λούζι 1972 Ελευθέριος Γαβαλάς 1995 Νίκος Μουστρούφης
1950 Γ. Λούζι 1973 Ελευθέριος Γαβαλάς 1996 P. Gregory
1951 Α. Βαντιμπέλα 1974 Ελευθέριος Γαβαλάς 1997 P. Gregory
1952  – 1975 Ελευθέριος Γαβαλάς 1998 P. Gregory
1953  – 1976 Ελευθέριος Γαβαλάς 1999 P. Gregory
1954 Δ. Κουδούνης 1977 Ελευθέριος Γαβαλάς 2000 Φαμπιάν Καλαιτζής
1955 Δ. Κουδούνης 1978 Ελευθέριος Γαβαλάς 2001 Φαμπιάν Καλαιτζής
1956 Δ. Κουδούνης 1979 Παναγιώτης Βασιλείου 2002 Φαμπιάν Καλαιτζής
1957 Σ. Δημητριάδης 1980 Παναγιώτης Βασιλείου 2003 Πέτρος Τζαμαλούκας
1958 Δ. Κουδούνης 1981 Παναγιώτης Βασιλείου 2004 Φαμπιάν Καλαιτζής
1959 Δ. Κουδούνης 1982 Παναγιώτης Βασιλείου 2005 Φαμπιάν Καλαιτζής
1960 Δ. Κουδούνης 1983 Νίκος Μουστρούφης 2006 Φαμπιάν Καλαιτζής
1961 Δ. Κουδούνης 1984 Παναγιώτης Βασιλείου 2007 Φαμπιάν Καλαιτζής
1962 Σ. Δημητριάδης 1985 Νίκος Μουστρούφης 2008 Φαμπιάν Καλαιτζής
1963 Σ. Δημητριάδης 1986 Παναγιώτης Βασιλείου 2009 Φαμπιάν Καλαιτζής
1964 Σ. Δημητριάδης 1987 Νίκος Μουστρούφης 2010 Φαμπιάν Καλαιτζής
1965 Σ. Δημητριάδης 1988 Νίκος Μουστρούφης 2011 Φαμπιάν Καλαιτζής
1966 Σ. Δημητριάδης 1989 Παναγιώτης Βασιλείου 2012 Φαμπιάν Καλαιτζής
1967 Σ. Δημητριάδης 1990 Παναγιώτης Βασιλείου 2013 Harry Londy
1968 Σ. Δημητριάδης 1991 Νίκος Μουστρούφης
1969 Γ. Μπαρλέτης 1992 Νίκος Μουστρούφης

Γυναίκες

1982 Ε. Μελαχρινού 1999 Ζέτα Τζαμαλούκα
1983 Ειρήνη Εφραιμίδη 2000 Βάλια Τόσκα
1984 Ειρήνη Εφραιμίδη 2001 δεν έγινε
1985 Άννυ Κωνσταντινίδου 2002 Βάλια Τόσκα
1986 Άννυ Κωνσταντινίδου 2003 δεν έγινε
1987 Άννυ Κωνσταντινίδου 2004 δεν έγινε
1988 Άννυ Κωνσταντινίδου 2005 Ζέτα Τζαμαλούκα
1989 Άννυ Κωνσταντινίδου 2006 Ζέτα Τζαμαλούκα
1990 Ειρήνη Εφραιμίδη 2007 Ελίζα Καργιώτη
1991 δεν έγινε 2008 Ελίζα Καργιώτη
1992 Ανίτα Καγκάλου 2009 Ελίζα Καργιώτη
1993 Ειρήνη Εφραιμίδη 2010 Ελίζα Καργιώτη
1994 Άννυ Κωνσταντινίδου 2011 Ζέτα Τζαμαλούκα
1995 Άννυ Κωνσταντινίδου 2012 Ζέτα Τζαμαλούκα
1996 Ζέτα Τζαμαλούκα 2013 Ελίζα Καργιώτη
1997 Ζέτα Τζαμαλούκα
1998 Ζέτα Τζαμαλούκα
Advertisements