Greek Closed

MEN

1947 P. PAPADOPOULOS 1970 E. GAVALAS 1993 PANAGIOTIS VASILIOU
1948 N. DIMITRIADIS 1971 E. GAVALAS 1994 NIKOS MOUSTROUFIS
1949 G. LOUZI 1972 E. GAVALAS 1995 NIKOS MOUSTROUFIS
1950 G. LOUZI 1973 E. GAVALAS 1996 P. GREGORY
1951 A. VANTIBELA 1974 E. GAVALAS 1997 P. GREGORY
1952  – 1975 E. GAVALAS 1998 P. GREGORY
1953  – 1976 E. GAVALAS 1999 P. GREGORY
1954 D. KOUDOUNIS 1977 E. GAVALAS 2000 FABIAN KALAITZIS
1955 D. KOUDOUNIS 1978 E. GAVALAS 2001 FABIAN KALAITZIS
1956 D. KOUDOUNIS 1979 PANAGIOTIS VASILIOU 2002 FABIAN KALAITZIS
1957 S. DIMITRIADIS 1980 PANAGIOTIS VASILIOU 2003 PETROS TZAMALOUKAS
1958 D. KOUDOUNIS 1981 PANAGIOTIS VASILIOU 2004 FABIAN KALAITZIS
1959 D. KOUDOUNIS 1982 PANAGIOTIS VASILIOU 2005 FABIAN KALAITZIS
1960 D. KOUDOUNIS 1983 NIKOS MOUSTROUFIS 2006 FABIAN KALAITZIS
1961 D. KOUDOUNIS 1984 PANAGIOTIS VASILIOU 2007 FABIAN KALAITZIS
1962 S. DIMITRIADIS 1985 NIKOS MOUSTROUFIS 2008 FABIAN KALAITZIS
1963 S. DIMITRIADIS 1986 PANAGIOTIS VASILIOU 2009 FABIAN KALAITZIS
1964 S. DIMITRIADIS 1987 NIKOS MOUSTROUFIS 2010 FABIAN KALAITZIS
1965 S. DIMITRIADIS 1988 NIKOS MOUSTROUFIS 2011 FABIAN KALAITZIS
1966 S. DIMITRIADIS 1989 PANAGIOTIS VASILIOU
1967 S. DIMITRIADIS 1990 PANAGIOTIS VASILIOU
1968 S. DIMITRIADIS 1991 NIKOS MOUSTROUFIS
1969 G. BARLETIS 1992 NIKOS MOUSTROUFIS

WOMEN

1982 E. MELACHRINOU 1995 ANNI KONSTADINIDOU
1983 EIRINI EFRAIMIDI 1996 ZETA TZAMALOUKA
1984 EIRINI EFRAIMIDI 1997 ZETA TZAMALOUKA
1985 ANNI KONSTADINIDOU 1998 ZETA TZAMALOUKA
1986 ANNI KONSTADINIDOU 1999 not held
1987 ANNI KONSTADINIDOU 2000 VALIA TOSKA
1988 ANNI KONSTADINIDOU 2001 not held
1989 ANNI KONSTADINIDOU 2002 VALIA TOSKA
1990 EIRINI EFRAIMIDI 2003
1991 not held 2004
1992 ANNITA KAGALOU 2005 ZETA TZAMALOUKA
1993 EIRINI EFRAIMIDI 2006 ZETA TZAMALOUKA
1994 ANNI KONSTADINIDOU 2007 ELIZA KARGIOTI
2008 ELIZA KARGIOTI
2009 ELIZA KARGIOTI
2010 ELIZA KARGIOTI
2011 ZETA TZAMALOUKA
Advertisements